Onlineauktion/På platsauktion

 

 

Objekt som utbjudes till försäljning online/påplats auktion eller anbud finns för visning och leverans hos Kvibergs Överskottslager eller anvisad plats. Objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick.Det åvilar köpare att själv kontrollera och godkänna objektens skick, pris, ålder, beskrivning m.m.

Moms tillkommer på bud. Om ej moms tillkommer står det i objektbeskrivningen. Inropsavgift tillkommer på objektet, på denna tillkommer alltid moms.

Online/På platsauktioner hålls regelbundet på www.kvibergsoverskott.se

Visning sker på anvisad plats i objektbeskrivningen. För att kunna bjuda måste man registrera sig som kund hos Kvibergs Överskottslager AB.

Påplatsauktion vi hjälper våra uppdragsgivare exempel företagare, myndigheter, konkursförvaltare att sälja deras objekt på olika platser. Det innebär att objektet står kvar hos uppdragsgivaren och även i vissa fall lämnas ut av uppdragsgivare. Se tid och plats objektbeskrivningen. I vissa fall kan uppdragsgivaren beskriva och testa objektet, påplatsauktionkan i vissa fall ej vara så utförlig som på egen plats, men sker alltid enligt Kvibergs Överskottslagers riktlinjer OBS! Alltid bäst att bilda sig en egen bedömning av objektet se visningsdagar objektlista.

Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med 3 minuters intervaller om någon lägger ett bud inom 3 minuter före utsatt avslutstid.

Auktioner som inte kommer upp i reservationspris kommer automatiskt startas upp 15 min efter att det sista utropet har avslutas. Man har då möjlighet att bjuda i endast 3 min på objektet,är det någon som lägger ett bud förlängs den med 3 min annars avslutas auktionen.

Köpare är den som vid auktionens slut lagt det högsta budet under förutsättning att reservationspris uppnåtts i de fall reservationspris är åsatt objektet.

Kvibergs Överskottslager AB kontaktar den som lagt det högsta budet inom 3 dagar via e-mail. Skickad faktura via e-mail anses som tagen kontakt. Den som lagt det högsta budet är bunden av detta. Faktura på inropat objekt skickas via e-mail och har betalningsvillkor 3 dagar efter avslutad auktion. För det fall kontakt inte tas enligt ovan inom 3 dagar har Kvibergs Överskottslager AB rätt att debitera inropsavgift samt erbjuda objektet till andra budgivare.

Kvibergs Överskottslager AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust och följdskador som kan åsamkas budgivare eller dennes uppdragsgivare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Kvibergs Överskottslager AB har heller inte något ansvar för att bud ej registreras,kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.