Köpvillkor

Onlineauktion/På platsauktion

Objekt som utbjudes till försäljning online/påplats auktion eller anbud finns för visning och leverans hos Kvibergs Överskottslager eller anvisad plats. Bilder, beskrivning och teknisk info på objekten kan ses på objektbeskrivningen. Kvibergs Överskottslager garanterar inte att alla uppgifter i beskriveningen är fullständiga. Bud går att lägga genom dator, surfplatta och mobilen, man kan även lägga bud genom en sms funktion.

Tider och plats för visning och besiktning av objekt kan variera, tider aviseras i objektbeskrivningen. Det ankommer på budgivare att själv bilda sig en uppfattning om objekten och sedan bjuda vad man själv anser objektet vara värt. Alla objekt säljes i uppvisat och befintligt skick. Den information som lämnats om objekten är endast en allmän översikt och inte bindande i detalj.

Vissa objekt säljes momsfritt. Säljes objekten inkl.moms eller exklusive.moms uppges det i objektbeskrivningen.. Inropsavgift tillkommer på vissa objektet, på denna tillkommer alltid moms.

Online/På platsauktioner hålls regelbundet på webbplatsen www.kvibergs.se.

Visning sker på anvisad plats i objektbeskrivningen. För att kunna bjuda måste man registrera sig som kund hos Kvibergs Överskottslager AB.

Påplatsauktion vi hjälper våra uppdragsgivare exempel företagare, myndigheter, konkursförvaltare och privatpersoner att sälja deras objekt på olika platser. Det innebär att objektet står kvar hos uppdragsgivaren och även i vissa fall lämnas ut av uppdragsgivare. Se tid och plats objektbeskrivningen. I vissa fall kan uppdragsgivaren beskriva och testa objektet, påplatsauktionkan i vissa fall ej vara så utförlig som på egen plats, men sker alltid enligt Kvibergs Överskottslagers riktlinjer OBS! Alltid bäst att bilda sig en egen bedömning av objektet se visningsdagar objektlista.

Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med 3 minuters intervaller om någon lägger ett bud inom 3 minuter före utsatt avslutstid.

Auktioner som inte kommer upp i reservationspris kommer automatiskt startas upp 10 min efter att det sista utropet har avslutas. Man har då möjlighet att bjuda i endast 5 min på objektet innan den avslutats.OBS Ingen förlägning gäller där. Gäller för kunden att komma med ett slutbud.

Köpare är den som vid auktionens slut lagt det högsta budet under förutsättning att reservationspris uppnåtts i de fall reservationspris är åsatt objektet.

Har 2st budgivare exakt samma högsta bud så är det den budgivare som gett sitt bud först som leder budgivningen. 

Kvibergs Överskottslager AB kontaktar den som lagt det högsta budet inom 2 dagar via e-mail.Har objektet kommit upp i reservationspris skickas automatiskt en faktura ut via uppgiven e-mail. OBS!!! Därför är det viktigt att registrera sig rätt, som antingen företag eller privatperson då det ej går att ändra i efterhand. Skickad faktura via e-mail anses som tagen kontakt. Den som lagt det högsta budet är bunden av detta. Betalningsvillkor är 3 dagar efter avslutad auktion. För det fall köparn inte betalar inom 3 dagar har Kvibergs Överskottslager AB rätt att debitera inropsavgift samt erbjuda objektet till andra budgivare.

Kvibergs Överskottslager AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust och följdskador som kan åsamkas budgivare eller dennes uppdragsgivare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Kvibergs Överskottslager AB har heller inte något ansvar för att bud ej registreras,kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.

Visning/besiktning/undersökningsplikt

Tider och plats för visning och besiktning av objekt kan variera, tider aviseras i objektbeskrivningen. Det ankommer på budgivare att själv bilda sig en uppfattning om objekten och sedan bjuda vad man själv anser objektet vara värt. Alla objekt säljes i uppvisat och befintligt skick. Bilder, beskrivning och teknisk info på objekten kan ses på objektbeskrivningen. Kvibergs Överskottslager garanterar inte att alla uppgifter i beskriveningen är fullständiga och är inte bindande i detalj.

Reservationspris

Objekt som bjuds ut har i vissa fall ett reservationspris då uppdragsgivare önskar detta.

Det högsta bud som lagts kontrolleras mot reservationspriset.

Om reservationspriset är uppnått när auktionen är slut skickas en faktura till den som har högsta budet. Fakturan kommer till den e-mail adress som har uppgivits vid registreringen. OBS!!! Därför är det viktigt att registrera sig rätt, som antingen företag eller privatperson då det ej går att ändra i efterhand

Om reservationspriset inte är uppnått när auktionen avslutas måste det godkännas av uppdragsgivaren, i vissa fall kan en förhandling ske, detta görs av Kvibergs Överskottslager med uppdragsgivaren för budgivaren.

Om uppdragsgivaren vill att objektet läggs ut till försäljning igen när reservationspris ej uppnåtts kan detta göras utan att högsta budgivare ej meddelas.

Betalningsvillkor

Full betalning ska ske 3 dagar efter avslutad auktion enligt utskickad faktura, genom insättning på bankgiro 5958-4995 innan avhämtning av objekt. OBS! Vid snabb hämtning använd swish 1234618450 vid våran huvudanläggning i Göteborg. Se faktura. Efter betalning på konto maila insättningskvitto.

Viktigt! Tag med insättningskvittens och faktura.

Används ombud för att hämta objeket måste Ni meddela vem det är, samt skicka med Insättningskvittens och faktura med ombudet.

Köparens betalningsansvar

Om betalning ej fullföljs har Kvibergs Överskottslager rätt att vidtaga en eller flera åtgärder.

  • Häva köpet + debitera administration/inropsavgift + 10% av lagt bud. Saknas administration/inropsavgift erläggs en kostnad på 1500 + moms.

I samtliga fall äger Kvibergs Överskottslager rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningskostnader ,annonskostnader, administartionskostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet. Kvibergs Överskottslager äger rätt att omförsälja ej betalda objekt utan att meddela köparen samt att ta ut ersättning för samtliga återstående fodringar bolaget har gentemot köparen.

Betalda ej avhämtade objekt

För objekt som ej avhämtas inom fem arbetsdagar efter köpet debiteras en förvaringsavgift om 300 kr per dygn samt eventuella hanteringskostnader.

För objekt som ej avhämtas inom 15 arbetsdagar äger Kvibergs Överskottslager rätt att vidtaga följande åtgärder.

  • Låta transportera objektet till köparen på köparens bekostnad.
  • Omförsälja objektet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.

Kvibergs Överskottslager AB har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om objektet skall åsättas rservationspris eller ej. Kvibergs Överskottslager AB äger rätt att ur influtna medel uttaga ersättning för samtliga fodringar som bolaget har gentemot köparen.

Hämtning

Inga objekt lämnas ut innan full betalning skett. Utlämning sker på åsatt plats och tid enligt faktura.

Används ombud för att hämta objeket måste Ni meddela vem det är, samt skicka med Insättningskvittens och faktura med ombudet.

Fordonsgarantier, finansiering, försäkring, transporter, registrering m.m.

  • Finansiering: vi kan hjälpa till med finansiering går att få på det mesta Nytt o Beg.
  • Fordonsgarantier: kan vi erbjuda en av marknadens bästa 6 mån, 12 mån, 24 mån i olika klasser.
  • Transporter: tipsa om bra transportbolag.
  • Försäkring: vi hjälper att försäkra fordon, köparen väljer själv bolag.
  • Registrering: ombesörjes av Kvibergs Överskottslager.OBS gäller ej militärreg fordon där tillhandahåller vi ett utdrag från militära fordons registret för civil regestering och besiktning. Gäller även fordon som säljs utomlands. 
  • Äganderättsförbehåll tills full betalning erlagts.

Moms

Vissa objekt säljes momsfritt. Säljes objekten inkl.moms eller exklusive.moms uppges det i objektbeskrivningen.

Försäljning Företag inom EU med internationellt VAT-nummer som är godkänt behöver ej betala moms på objektet ej heller på inropsavgiften. OBS viktigt önskar man en moms fri försäljning måste man registrera vat/org.nr på företaget när man registrera sig som kund. Fakturan skickas automatiskt ut till angivna uppgifter vid registreringen och går ej att ändra.

Försäljning utanför EU-land Vid köp av objekt måste momsen 25% betalas tills godkända handlingar har inkommit att objektet har lämnat landet, depositionen på fordon blir dock aldrig lägre än 5000 kr oberoende av nivån på momsen.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av Kivbergs Överskottslager.

Depositionen återbetalas när godkända införsel handlingar från berört land eller godkända papper från frakbolag inkommit till Kvibergs Överskottslager inom 15 dagar efter kvittots datum.

Köparen skall till Kvibergs Överskottslager lämna IBAN konto, Swift-adress samt det korrekta namnet på kontoinnehavaren.

Vid avhämtning ska köparen kunna legitimera sig.
 

Försäljning Privatpersoner inom EU. Köparen betalar alltid moms på köp om detta har angivits, inropsavgifter och andra tjänster inom Sverige.

För fordon. En deposiionsavgift tages ut på 5000:- på fordon och återlämnas när fordonet har registrerats i införselland och godkända handlingar kan styrka detta.

Köparen skall till Kvibergs Överskottslager lämna IBAN konto, Swift-adress samt det korrekta namnet på kontoinnehavaren.

Vid avhämtning ska köparen kunna legitimera sig.
 

Exportförsäljning utanför EU Privatpersoner Betalar ingen svensk moms, dock måste momsen deponeras på registrerade fordon och inropsavgift tills godkända handlingar inkommit om att objektet lämnat Sverige från fraktbolag med godkända papper.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av Kvibergs Överskottslager

Köparen skall till Kvibergs Överskottslager lämna IBAN konto, Swift-adress samt det korrekta namnet på kontoinnehavaren.

Vid avhämtning ska köparen kunna legitimera sig.

Säljarvilkor

Härmed intygar jag på heder och samvete att alla lämnade uppgifter såsom att man är juridisk ägare och beskrivning stämmer på objekten. Och ej är belastade med skulder såsom lån, avbetalning, trängselskatt, bilskatt eller något annat som belastar objekten som skuld. Finns det skulder dras detta av på utredovisingen av sålda objekt.

​Som säljare godkänner och accepterar man Kvibergs Överskottslager AB köpevilkor.

Personuppgifter

När man registreras sig som kund eller säljare godkänner man att Kvibergs Överskottslager AB lagrar dina personuppgifter såsom för och efternamn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter använder vi enbart i syfte att fakturera och kommunicera med Kvibergs Överskottslager AB som kund eller säljare. Uppgifterna kommer inte säljas eller överlåtas. Om du inte längre vill ha dina uppgifter registrerade hos oss skall en skriftlig uppsägning eller via e-post skickas till Kvibergs Överskottslager AB på samma angivna e-post adress som ni registrerade vid anmälningstillfället.