Värdering - Test - Kontroll

KÖ:s tekniker testar materielen i de olika branscherna innan det läggs ut på våran auktionssida. KÖ:s tekniker och testare har en mångårig erfarenhet av materielen inom dom olika branscherna. KÖ använder sig även av specialister i de fall där vi inte har kompetensen. Därför en garanti för såväl kund som säljare att rätt värdering sker. Bedömningen av de olika objekten hittar ni under beskrivning på utropssidan